ขออภัยค่ะ! สินค้านี้ได้ถูกลบไปแล้ว

เนื่องจากโฆษณาหมดอายุ โปรดเลือกชมรายการสินค้าอื่นๆที่ใกล้เคียงกัน

สินค้าอื่น ๆ ในหมวดหมู่: หนังสือทั่วไป

สินค้าในหมวดหมู่ : 5 รายการ
ยอดเยี่ยมแนวข้อสอบ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (พัฒนากร) กรมการพัฒนาชุมชน ยอดเยี่ยมแนวข้อสอบ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (พัฒนากร) กรมการพัฒนาชุมชนประกอบด้วย1 ความรู้เกี่ยวกับกรมการพัฒนาชุมชน2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยอาสาพัฒนา พ.ศ. 25403 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.25344 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน ปรับปรุงล่าสุด : 16/11/2016 ฿ 399
ยอดเยี่ยมแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ศาลปกครองปฏิบัติการ สำนักงานศาลปกครอง ยอดเยี่ยมแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ศาลปกครองปฏิบัติการ สำนักงานศาลปกครองรายละเอียดเนื้อหาแนวข้อสอบประกอบด้วย1 ความรู้เกี่ยวกับเกี่ยวกับศาลปกครอง2 แนวข้อสอบ พรบ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง3 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง4 แนวข้อสอบของกฎหมายปกครอง5 ปรับปรุงล่าสุด : 16/11/2016 ฿ 399
ข้อสอบดี เตรียมสอบเจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน กรมการปกครอง แนวข้อสอบพร้อมเฉลย ข้อสอบดี เตรียมสอบเจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน กรมการปกครอง  แนวข้อสอบพร้อมเฉลยรายละเอียดเนื้อหาแนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน กรมการปกครอง1. ความรู้เกี่ยวกับกรมการปกครอง2. แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม3. ปรับปรุงล่าสุด : 16/11/2016 ฿ 399
ยอดเยี่ยมแนวข้อสอบนายช่างโยธาปฏิบัติงาน สำนักงานศาลยุติธรรม ยอดเยี่ยมแนวข้อสอบนายช่างโยธาปฏิบัติงาน สำนักงานศาลยุติธรรมรายละเอียดเนื้อหาแนวข้อสอบสำนักงานศาลยุติธรรม1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานศาลยุติธรรม2 ความสามารถด้านการคิดคำนวณ3 ความสามารถทางด้านเหตุผล4 ความสามารถด้านภาษาไทย5 แนวข้อสอบความสามารถด้านการใช้ภาษา6 ปรับปรุงล่าสุด : 16/11/2016 ฿ 399
ยอดเยี่ยมแนวข้อสอบ นักการทูตปฏิบัติการ กระทรวงการต่างประเทศ ยอดเยี่ยมแนวข้อสอบ นักการทูตปฏิบัติการ กระทรวงการต่างประเทศ-----------------------------------รายละเอียดเนื้อหาแนวข้อสอบ1 แนวข้อสอบ + ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงการต่างประเทศ2 สรุปความรุ้เรื่องกฎหมายระหว่างประเทศ3 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ4 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการค้าต่างประเทศ5 ปรับปรุงล่าสุด : 16/11/2016 ฿ 399 - ฿ 679

ค้นหา