คำค้นหา : กล้องระดับ TOPCON (3 รายการ) 3 รายการ

หน้า 1 จาก 1 หน้า พบสินค้าทั้งหมด 3 รายการ
topcon at-b2 กล้องระดับ TOPCON AT-B2 กำลังขยาย 32 เท่า กล้องระดับ TOPCON AT-B2 กำลังขยาย 32 เท่า1. เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติพร้อมขาตั้ง 2. กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ 3. มีกำลังขยาย 32 เท่า 4. ปรับปรุงล่าสุด : 21/04/2016 ฿ ไม่ระบุ
กล้องเซอร์เวย์ กล้องระดับTOPCON AT-B4 กำลังขยาย 24 เท่า กล้องระดับTOPCON AT-B4 กำลังขยาย 24 เท่ารวมขาตั้งกล้องและไม้สต๊าฟ ที่มีช่วงการทำงานของระบบอัตโนมัติ +/- 15 ลิปดา ระยะมองเห็นภาพชัดใกล้สุด 0.3 เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเลนส์ปากกล้อง ปรับปรุงล่าสุด : 21/04/2016 ฿ ไม่ระบุ
sokkia b40 กล้องระดับ SOKKIA B20 กำลังขยาย 32 เท่า กล้องระดับ SOKKIA B20 กำลังขยาย 32 เท่า 1. เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติพร้อมขาตั้ง 2. กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ 3. มีกำลังขยาย 32 เท่า 4. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเลนส์ปากกล้อง ปรับปรุงล่าสุด : 21/04/2016 ฿ ไม่ระบุ

ค้นหา